Ansvarsfriskrivning

Följande ansvarsfriskrivning gäller för webbplatsen Saleduck.se vilken är tillgänglig både stationärt och via mobil. Sidan kontrolleras av Brand.com och ägs av Bridge Shopping Portals B.V. Saleduck.se är ett varumärke som ägs av Bridge Shopping Portals B.V.

Använding av sidan sker under eget ansvar. Information, material, innehåll samt tjänster på eller via webbplatsen tillhandahålls genom “i befintligt skick” utan garantier av något slag.

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador av något slag som härleds från användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till direkta, indirekta eller tillfälliga, straff och följdskador, även om vi informeras om möjligheten till sådana skador.