Allmänna villkor

Dessa villkor ("användarvillkor") reglerar webbplatsen Saleduck.se, som är tillgänglig genom stationära, mobila och andra smarta enheter. ("Webbplatsen") kontrolleras av Saleduck.se och ägs av Saleduck Asia Sdn Bhd. Saleduck är ett varumärke som ägs av Saleduck Asia Sdn Bhd.

Webbplatsen tillhandahålls som en tjänst till våra besökare och kunder. Användning av denna webbplats regleras av dessa villkor och genom användning av webbplatsen godkänner du att vara bunden till dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa villkor när som helst utan förvarning. Av denna anledning rekommenderar vi dig att granska villkoren varje gång du använder webbplatsen. Om du inte accepterar villkoren, vänligen använd då inte denna webbplats. Din användning av webbplatsen innebär att du godkänner, är bunden av samt följer dessa villkor.

Godkännande av dessa villkor genom användning av webbplatsen, intygar att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18, men minst 13 år, kan du använda denna webbplats under överseende av en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

Vi är hängivna att skydda integriteten hos besökarna till denna webbplats.

Artiklar

1. Allmänt

Saleduck.se underhålls av Saleduck Asia Sdn Bhd (Chamber of Commerce Nummer: 1175343-M, Kuala Lumpur, Malaysia) samt momsregistreringsnummer: 000668971008 Adress: Unit 25-11, Tower A, The Vertical II, 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.

Saleduck.se ansvarar inte för eventuella konsekvenser som uppstår vid användning av webbplatsen eller dess tjänster utanför Sverige. Saleduck.se tjänster erbjuds och är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk.

Saleduck söker försäkra om att förfrågningar rörande information och tjänster som presenteras på hemsidan är precisa och korrekta. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort data på webbplatsen, rabattkoder samt erbjudanden när som helst utan att i förväg meddela detta.

2. Användarens Skyldigheter

Genom att skicka in material till oss via e-post eller via Saleduck.se accepterar användaren och bekräftar att; materialet inte är olagligt eller på något annat vis är olämpligt för publicering; innan data skickas har rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att hitta och eliminera virus samt material som kan innehålla eller vara av skadlig karraktär; användaren äger materialet eller har obegränsad rätt att ge det till Saleduck.se, Saleduck kan publicera materialet utan kostnad och/ eller inkludera materialet som en del i webbplatsen utan ansvar eller skyldighet; användaren ställer inga krav baserat på det material som skickats till Saleduck och åtar sig ersätta Saleduck för de kostander som kan uppstå från åtgärder som tredjepart påkallar baserat på den data användaren skickade.

3. Avstängning och uppsägning

Saleduck förbehåller sig rätten att stänga ner webbsidan och dess användning av tjänster, den tid, antingen helt eller delvis, som webbplatsen eller dess tjänster i användning strider mot dessa villkor.

4. Ansvarsbegränsning

Saleducks sidor och deras innehåll är en tjänst som erbjuds på Saleducks hemsidor för användare. Saleducks sidor tillhandahålls "i befintligt skick". Saleduck garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera ostört eller vara felfri. Saleduck förbehåller sig rätten att revidera eller annulera tillgången till hemsidorna när som helst i tiden. Saleduck ansvarar inte för eventuella följder baserade på avbrott i tjänsten, varken direkta, indirekta, särskilda eller tillfälliga skador tillika utebliven vinst eller avbrott i verksamheten.

Saleduck lämnar inte några garantier på sidans noggrannhet, tillgänglighet, tillförlitlighet, innehåll eller användbarhet av innehållet i handeln eller för ett visst ändamål. Saleducks ansvar kommer inte att överstiga svensk lagstiftning.

Saleduck garanterar inte vid något tillfälle att webbplatser rabattkoder och erbjudanden är helt korrekta. Användaren bör kontrollera riktigheten innan du gör några inköp i webbutiken.

5. Länkar till webbplatser, tredje part

Saleduck.se kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje parts-webbplatser. Genom att länka till sådana webbplatser, skall du granska och godkänna deras villkor innan användning. Tredje parts-webbplatser kontrolleras inte av Saleduck och har inte möjlighet att påverka innehållet. Saleduck ansvarar inte för något material som finns på tredje parts webbplats. 

6. Immateriella rättigheter

Saleducks sidor innehåller upphovsrättsskyddat material vars rättigheter ägs av varumärket Saleduck och Saleduck Asia Sdn Bhd. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles. Kopiera webbplatsens innehåll, överföring, distribution eller lagring, helt eller delvis, i någon form är förbjudet utan skriftligt medgivande från Saleduck.

7. Prenumeration nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att fylla i din e-postadress i rutan för prenumeration av nyhetsbrev, vilken hittas på hemsidan. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du att ta emot de nyhetsbrev vi skickar. Varje nyhetsbrev innehåller en länk där du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du även skicka ett mail till oss på info@saleduck.com.

8. Force Majeure

Saleduck är inte ansvarig för den överträdelse, obstruktion eller försening i att uppfylla skyldigheterna i dessa villkor som anges om orsaken ligger utanför dess kontroll.

9. Klagomål

Vid klagomål rekommenderar vi att du kontaktar den ansvarige annonsören. Vi agerar som en mellanhand och är inte ansvariga för tjänster och produkter som erbjuds av annonsören.