Organisationer vi stödjer

SALEDUCK STÖDJER (2).jpg

Svenskafredslogga sfsflogo_hogupplost.jpg

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldson, fick Nobels fredspris.

Läs mer på: www.svenskafreds.se

Blodcancerförbundet logo.png

Blodcancerförbundets huvudsyfte är att stödja dem som drabbats av en blod- eller blodcancersjukdom, närstående till dessa individer samt personal verksamma inom vuxenhematologi i Sverige. Vidare arbetar vi aktivt för att att bidra till ökad forskning inom blodcancerområdet samt för att öka kännedomen om och förståelsen för hur det är att leva med en blod- eller blodcancersjukdom i Sverige idag. 

Förbundets sex fokusområden är rehabilitering, anhörigstöd, patientinflytande, jämlik vård, kronisk cancer samt den felaktiga benämningen ”palliativ fas” av kroniskt blodcancersjuka. Den övergripande delen av vår verksamhet bedrivs ifrån förbundskansliet i Sundbyberg medan det mer praktiska arbetet sköts av våra lokala föreningar runtom i landet. Här kan medlemmar mötas för att utbyta erfarenheter, ge varandra praktiska råd/tips och därutöver erhålla värdefullt stöda ifrån nya bekantskaper.

Läs mer på: www.blodcancerforbundet.se

DJURSKYDDET logga.jpg

Djurskyddet har ungefär 11 000 medlemmar i Sverige vilket ugör en av landets största djurskyddsorganisationer. Med sina 54 lokala föreningar är Djurskyddet en rikstäckande verksamhet som arbetat i över hundra år med att hjälpa djuren och stärka djurskyddet i Sverige.   

Ett samhälle med människor som visar medkänlsa och respekt för alla djur är vår vision. Vi arbetar för att djur ska behandlas med omsorg, oavsett om de lever vilt, som människans sällskap eller föds upp för att ge oss näring. Djur ska ha möjligheten att leva efter sina naturliga beteenden samt skyddas från lidande. När djur slaktas alternativt avlivas ska det ske på ett smärtfritt vis.

Läs mer på: www.djurskyddet.se